Liquiline

Liquiline LNG er et norsk basert gassteknologi selskapet og uavhengig leverandør av tjenester og innovative løsninger for transport og lagring av flytende gasser. Gjennom sine tekniske evner og plug-and-play-løsninger de hjelper sine kunder å få på plass den nødvendige fordampning og pumping terminal på stedet. De er fokusert på det skandinaviske markedet, men vil også ha partnere andre steder i verden. Deres firma og lag er lokalisert i Bergen, Norge.